Kijkdagen en maximum capaciteiten 2017-2018

Maximumcapaciteit 2017-2018

Kleuterschool: 156 kleuters. (39 per geboortejaar)
Lagere school: 270 leerlingen. (Voor het eerste leerjaar: 60 lln, voor het tweede leerjaar: 60 lln, voor het derde leerjaar: 30 lln, voor het vierde leerjaar: 30 lln, voor het vijfde leerjaar: 30 lln en voor het zesde leerjaar: 60 lln.

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2017 - 2018

Alle kinderen geboren in het jaar 2015 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf 1 MAART 2017 zolang de capaciteit niet bereikt is.

Inschrijven kan het hele schooljaar door in de school tijdens de schooluren of na telefonische afspraak.
Bij de inschrijving dient een officieel document (bij voorkeur siskaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze worden in hun klasje verwacht op de daaropvolgende instapdatum (zie tabel hieronder): de eerste schooldag van september, de eerste schooldag na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

schooljaar 2017-2018
Instapdata voor 2,5-jarigen

open klasdag / kijkmoment

aanvang 8.30 uur
einde 10.00 uur

29 mei 2017
1 september 2017
19 mei 2017
6 november 2017
20 oktober 2017
8 januari 2018
15 december 2017
1 februari 2018
15 december 2017
19 februari 2018
15 december 2017
16 april 2018
23 maart 2018
14 mei 201823 maart 2018
3 september 2018
1 juni 2018

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter op elk moment instappen.
Vergeet niet de ISI+ kaart van uw kind mee te brengen.

Voor meer inlichtingen en/of de inschrijving kan u contact opnemen met de directie.
De inschrijving kan ook gebeuren tijdens de kijkdagen.

Directie: Louis D'Joos
Telefoon: 014/54 82 90
Gsm: 0474/42 48 93
Fax: 014/54 67 76
Mail: directie@springplank.be

SCHOOLJAAR 2017 - 2018

Wie kan wanneer ingeschreven worden voor het schooljaar 2017 - 2018?
VANAF 1 MAART 2017: alle kinderen van het geboortejaar 2015 die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2017 - 2018.