Kijkdagen en maximum capaciteiten 2018-2019

Maximumcapaciteit 2018-2019

Kleuterschool: 156 kleuters. (39 per geboortejaar)
Lagere school: 270 leerlingen. (Voor het eerste leerjaar: 30 lln, voor het tweede leerjaar: 60 lln, voor het derde leerjaar: 60 lln, voor het vierde leerjaar: 60 lln, voor het vijfde leerjaar: 30 lln en voor het zesde leerjaar: 30 lln.

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2018 - 2019

Alle kinderen geboren in het jaar 2016 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf 1 MAART 2018 zolang de capaciteit niet bereikt is.

Inschrijven kan het hele schooljaar door in de school tijdens de schooluren of na telefonische afspraak.
Bij de inschrijving dient een officieel document (bij voorkeur siskaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze worden in hun klasje verwacht op de daaropvolgende instapdatum (zie tabel hieronder): de eerste schooldag van september, de eerste schooldag na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

schooljaar 2018-2019
Instapdata voor 2,5-jarigen

open klasdag / kijkmoment

aanvang 8.30 uur
einde 10.00 uur

3 september1 juni 2018
5 november 2018
19 oktober 2018
7 januari 2019
14 december 2018
1 februari 2019
14 december 2018
11 maart 2019
22 februari 2019
23 april 2019
22 februari 2019
3 juni 201924 mei 2019
1 september 2019
24 mei 2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter op elk moment instappen.
Vergeet niet de ISIkaart van uw kind mee te brengen.

Voor meer inlichtingen en/of de inschrijving kan u contact opnemen met de directie.
De inschrijving kan ook gebeuren tijdens de kijkdagen.

Directie: Louis D'Joos
Telefoon: 014/54 82 90
Gsm: 0474/42 48 93
Fax: 014/54 67 76
Mail: directie@springplank.be

SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Wie kan wanneer ingeschreven worden voor het schooljaar 2018 - 2019?
VANAF 1 MAART 2018: alle kinderen van het geboortejaar 2016 die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2018 - 2019.