Kijkdagen en maximum capaciteiten 2019-2020

Maximumcapaciteit 2019-2020

Kleuterschool: 144 kleuters. (36 per geboortejaar) geboortejaar 2014 = volzet, 2015 = 1 plaats vrij !
Lagere school: 270 leerlingen. (Voor het eerste leerjaar: 60 lln, voor het tweede leerjaar: 30 lln, voor het derde leerjaar: 60 lln, voor het vierde leerjaar: 30 lln, voor het vijfde leerjaar: 30 lln en voor het zesde leerjaar: 30 lln.

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2019 - 2020

Alle kinderen geboren in het jaar 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf 1 MAART 2019 zolang de capaciteit niet bereikt is.

Inschrijven kan het hele schooljaar door in de school tijdens de schooluren of na telefonische afspraak.
Bij de inschrijving dient een officieel document (bij voorkeur siskaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze worden in hun klasje verwacht op de daaropvolgende instapdatum (zie tabel hieronder): de eerste schooldag van september, de eerste schooldag na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

schooljaar 2019-2020
Instapdata voor 2,5-jarigen

open klasdag / kijkmoment

aanvang 8.30 uur
einde 10.00 uur

2 september 201924 mei 2019
4 november 2019
18 oktober 2019
6 januari 2020
13 december 2019
3 februari 2020
13 december 2019
2 maart 2020
13 december 2019
20 april 2020
27 maart 2020
25 mei 202027 maart 2020
1 september 20205 juni 2020

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter op elk moment instappen.
Vergeet niet de ISI+ kaart (of reispasje) van uw kind mee te brengen.

Voor meer inlichtingen en/of de inschrijving kan u contact opnemen met de directie.
De inschrijving kan ook gebeuren tijdens de kijkdagen.

Directie: Louis D'Joos
Telefoon: 014/54 82 90
Gsm: 0474/42 48 93
Fax: 014/54 67 76
Mail: directie@springplank.be