week van 7 september 2018

Een nieuw schooljaar, een nieuw begin…

We heten iedereen van harte welkom en wensen al onze kinderen veel succes bij hun nieuwe juf of meester.

Ons jaarthema : “Kunst en kids”

We nemen dit schooljaar de kinderen graag mee in het verhaal van kleur, vorm, recycleerbaar materiaal, muziek, kunstenaars, ....
Om de twee maanden hebben we een nieuwe uitdaging om te ontdekken. In de maanden september en oktober gaan we werken rond het brede thema ‘kunstenaar’.
We organiseren dit jaar ook een veiling met de kunstwerken die de kinderen hebben geschilderd of gemaakt met materiaal dat ze hebben omgetoverd tot een kunstwerk. Verdere uitleg en datum volgen later in dit schooljaar. 

Nieuwsbrief/gimme

We hebben het vorig schooljaar reeds een paar keer aangehaald. Onze papieren nieuwsbrief verdwijnt. Vanaf dit schooljaar gaan we in zee met ‘Gimme’, een directe manier op u op de hoogte te brengen van het schoolnieuws, gepersonaliseerd voor uw kind(eren).
Het enige dat u moet doen (zie laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar) is u registreren op https://gimme.eu.
U maakt een account aan en duidt onze school aan op de kaart. Als uw account geactiveerd is hoeft u enkel nog de klas van uw kind(eren) aan te vinken. Ook via de schoolwebsite kan je vanaf nu inloggen.

U kan steeds terecht op school voor hulp indien nodig.

Rekeningen!
 

Bij nazicht van de schoolrekeningen van eind vorig schooljaar komen wij tot de vaststelling dat een groot aantal rekeningen nog niet betaald werden. Wellicht is dit vergeten werk.
We vragen u dit na te kijken en eventueel zo snel mogelijk in orde te brengen. Een betalingsherinnering zal kortelings met uw kind meegegeven worden.
Bij een 2de aanmaning zullen wij een administratieve kost aanrekenen (zie schoolbrochure).
Mensen die moeilijkheden hebben met het betalen van rekeningen zijn steeds welkom bij de directie om naar een passende oplossing/aflossing te zoeken.

Kriebelteam opnieuw van start…

Woensdag 12 september gaat ons kriebelteam opnieuw van start. Naar jaarlijkse gewoonte zullen zij, woensdag na elke vakantie de haren nakijken. Mogen wij vragen de haren zo natuurlijk mogelijk te laten die dag (geen gel, vlechten…).
Indien er neten/luizen gevonden worden zal er in die klas(sen) na 1 week een herkeuring gebeuren. Wij hopen op deze manier de kriebelbeestjes ook dit jaar de baas te blijven.
Heb je zin ons kriebelteam te versterken? Je bent altijd welkom.

Eetdag – zondag 7 oktober – Ontmoetingscentrum

Onze jaarlijkse eetdag zal doorgaan in het Ontmoetingcentrum op zondag 7 oktober 2018.
Wij hopen ook dit jaar iedereen te mogen begroeten op dit eetfestijn.
De inschrijvingsbriefjes gaan binnenkort mee naar huis. U kan het formulier ook downloaden op onze website. Mogen wij vragen ze tijdig terug binnen te brengen zodat wij de nodige bestellingen kunnen plaatsen.
Kan/wil je ons komen helpen, vul dan bijgevoegd strookje, onderaan deze nieuwsbrief in en bezorg het zo snel mogelijk terug op school. Alvast bedankt.

Nieuws uit de kleuterschool

Wij verwelkomen onze nieuwe instappertjes en hopen dat ze zich snel thuis voelen op onze school en in hun klasje.

Thema’s die aan bod komen

Week van 10 september

K1A/B/C

Mijn vriendjes, klasbeestjes en klaspop in het klasje!

 

K3A

K3B

K3C

Ons klasbeestje;

het lieveheersbeestje

bzzz het bijtje bzzzz

hup kikker hup

Week van 17 september

K1A/B/C

Klieder, klodder, kladder

K3A/B/C

zonnebloemen

 

K1A/B/C
17 september: Je kind mag een verfborstel (schildersborstel, dikke kwast, roller, ...) meenemen naar school. Deze gaan we in de klas gebruiken. Gelieve de naam van je kind hierop te zetten.

K3A/B/C
Gezocht: zonnebloemen voor op maandag 17 september.
De juffen van K3 zijn op zoek naar een zonnebloem in de buurt van de school of eentje die je kan meebrengen naar de klas. Graag vooraf een seintje laten in het heen- en weerboekje of op school.

Data om te noteren
Vrijdag 14 september        zwemmen 1ste , 3de en 5de lj
Vrijdag 21 september        zwemmen 2de, 4de en 6de lj.

 

!!! Woensdag 19 september – pedagogische studiedag – geen school !!!

namens het schoolteam,
Louis D’Joos, directeur

… deze nieuwsbrief en activiteiten later in het schooljaar zijn te lezen op www.springplank.be …  Volg ons ook op facebook.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

EETDAG                                                                                                    september 2018

De eetdag gaat dit schooljaar door op zondag 7 oktober

Ik, ………………………………………………………………………………………………(naam)

Familie van ………………………………………………………   (naam leerling) uit klas …………

wil mij engageren om tijdens de eetdag een handje toe te steken.

Je kan zondag 7 oktober op mij rekenen van

O 11.30 uur tot 14.30  uur                                                     O 15.30 uur tot 19.30  uur

Ik ben te bereiken op het telefoonnummer:                                       Handtekening,