verkeerseducatie op school

 

Visie verkeer
Kinderen moeten leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement in de klas. Kinderen moeten de kans krijgen hun vaardigheden te oefenen en kennis te maken met de mobiliteitsproblematiek. Zowel de stappers ( voetgangers ), trappers ( fietsers ), het openbaar vervoer en passagiers komen aan bod.
“Gezien worden” in het verkeer vinden we heel belangrijk. Ieder jaar proberen we de kinderen op een ludieke wijze te motiveren hun fluohesjes dagelijks een gans schooljaar te dragen. Ook bij elke uitstap wordt er gevraagd een fluohesje aan te doen, zodat we dan GOED zichtbaar zijn!!
Daarnaast dragen wij ook een veilige verkeersomgeving rond onze scholen en ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel.  We streven naar : Het aanbrengen van kennis in de klas, het oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving, het oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer en het toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen.
De provincie Antwerpen wil met het 10op10 project scholen van het basisonderwijs stimuleren en ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie. Sinds schooljaar 2014-2015 zijn we met onze school dan ook in dit project gestart. We behaalden reeds deellabel 1 en 2.
Als school willen we ook bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen m.b.t. verkeer en mobiliteit na te streven en de eindtermen te behalen bij onze leerlingen.
Daarom hebben we met onze basisschool een “eigen leerlijn” uitgewerkt.
Verkeers- en mobiliteitseducatie is dus meer dan één projectweek verkeer per schooljaar. Ze wordt geïntegreerd in de dagdagelijkse werking van de school.

Een aantal schooljaren werken wij zeer intensief aan de veiligheid van en voor onze leerlingen. Vorig schooljaar waren wij dan ook zeer fier het 2de deellabel van 10 op 10 te verkrijgen. Dankzij de inzet van jullie allemaal, maar vooral van onze werkgroep verkeer die allerlei activiteiten op touw zet, hopen wij dit schooljaar label 3 te behalen. Dankzij de subsidie die wij hiervoor verkregen vanuit de provincie konden een aantal loopfietsen, veiligheidsmateriaal... aangekocht worden. Ook onderstaande spandoek werd gesubsidieerd door de provincie Antwerpen. Deze laat zonder woorden verstaan wat de basisveiligheid is voor voetganger, fietser of automobilist en laat duidelijk merken dat hier een school is en je best voorzichtig bent en goed uitkijkt.

Danzij de subsidie van de provincie Antwerpen en de financiële bijdrage door de gemeente konden wij de schoolpoorten accentueren en alzo een verhoogde veiligheid creëren.

Fluohesjes

Wij verwachten van AL onze kinderen (kleuters én lagere school) dat ze hun fluovestje STEEDS aandoen op weg van en naar school. Het dragen van een fluohesje is dus verplicht in onze school.
Wanneer onze kinderen naar het eerste leerjaar gaan, krijgen ze van de school een Sam-fluohesje.
Het dragen van een fietshelm stimuleren we, maar is (nog) niet verplicht.

         
      Verkeer op school                                 Verkeersbrevetten